410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., Nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube

Előadások

Szophoklész

Antigoné


Szigligeti Színház, Nagyvárad Táncegyüttes


A tragédia központi témája a törvény, e köré szerveződik minden tett és jellemváltozás. Az Antigoné egy konfliktusos tragédia, mely egy meghatározott erkölcsi és filozófiai ellentét köré szerveződik. Tétszerűségét erősíti, hogy a konfliktusok a törvény pro és kontra viszonyulásainak kétoldalúságából adódnak. Antigoné és Kreón viszálya, nem csupán két akarat egymásnak feszüléséből adódik, hanem egy ennél sokkal magasabb rendű konfliktus, az emberi és isteni világrend összeütközéséről szól. Mai szemmel nézve ezen nézeteltérések nagyon is aktuálisak érvényes emberi és társadalmi problémákat feszegetnek. Ezek az emberi és társadalmi viszonyok és viszonyrendszerek teszik lehetővé, hogy Szophoklész Antigonéját egy teljesen mai megfogalmazásban, kifejezetten nonverbális eszközök segítségével váljon színpadi alkotássá. Egy zsarnok nézeteitől, tetteitől öngyilkosságok sorozatának lehetünk tanúi, a végén a tettesen kívül szinte mindenki meghal. Ez túlmutat egy szűk családi mészárlás tragédiáján.